<strike id="r7lz9"></strike>

    <menuitem id="r7lz9"></menuitem>
     <progress id="r7lz9"><video id="r7lz9"><dfn id="r7lz9"></dfn></video></progress>

        <rp id="r7lz9"></rp>

        <strike id="r7lz9"></strike><mark id="r7lz9"><th id="r7lz9"></th></mark>

        <dl id="r7lz9"><noframes id="r7lz9"><ruby id="r7lz9"></ruby><menuitem id="r7lz9"><th id="r7lz9"></th></menuitem>
        阿粵泰學習information

        首頁 > 阿粵泰專題 >  阿粵泰學習

        泰語學習:銀行用語大全

        發布時間:2017年12月27日 15:40:48 來源:外專外語

        今天外專外語泰語培訓給大家分享一下泰語學習:銀行用語大全。


        中文:銀行 

        泰文:??????

        發音:tá na kan


        中文:開泰銀行 

        泰文:?????????????? 

        發音:tá na kan gǎ xǐ gon tai


        中文:曼谷銀行  

        泰文:????????????? 

        發音:tá na kan glung tèp


        中文:商匯銀行 

        泰文:???????????????? 

        發音:tá na kan tai pa nít 


        中文:京都銀行 

        泰文:????????????? 

        發音:tá na kan glung tai


        中文:大城銀行 

        泰文:??????????????????? 

        發音:tá na kan glung xí a yú tá ya


        中文:軍泰銀行 

        泰文:????????????? 

        發音:tá na kan tá hán tai


        中文:銀行卡 

        泰文:????????? 

        發音:bǎd de bǐd


        中文:信用卡 

        泰文:?????????? 

        發音:bǎd kle dǐd


        中文:賬號 

        泰文:???????? 

        發音:lèk ban qi


        中文:取款單 

        泰文:????????? 

        發音:bai tón ngen


        中文:密碼 

        泰文:???? 

        發音:lá hǎd


        中文:銀行手續費

        泰文:?????????????????? 

        發音:kà tam niam tá na kan


        中文:現金支付

        泰文:?????????? 

        發音:zǎi ngen sǒd


        中文:稅 

        泰文:???? 

        發音:pa xí


        中文:存款 

        泰文:??????? 

        發音:fǎk ngen


        中文:轉賬 

        泰文:??????? 

        發音:on ngen


        中文:取款 

        泰文:??????? 

        發音:tón ngen


        中文:開戶 

        泰文:????????? 

        發音:běd ban qi


        中文:換錢 

        泰文:??????? 

        發音:làk ngen


        中文:匯率 

        泰文:??????????????? 

        發音:ǎd dla làek biǎn


        中文:同行轉賬 

        泰文:?????????????????? 

        發音:on ngen pai nai tá na kan


        中文:跨行轉賬 

        泰文:????????????????? 

        發音:on ngen dǎng tá na kan


        中文:密碼錯誤 

        泰文:?????????????? 

        發音:lá hǎd mài tǔk dòng


        中文:支票 

        泰文:?????????? 

        發音:chék ngen sǒd


        中文:我能換錢嗎?

        泰文:??????????????????????

        發音:kó làek ngen nǒi dài mái ká


        中文:今天的匯率是多少?

        泰文:??????????????????????????????????

        發音:ǎd dla làek biǎn wan ní ben yǎng lai ká


        中文:我可以開戶嗎?

        泰文:????????????????????

        發音:cán běd ban qi dài mái ká


        日本按摩高潮A级中文片

         <strike id="r7lz9"></strike>

           <menuitem id="r7lz9"></menuitem>
            <progress id="r7lz9"><video id="r7lz9"><dfn id="r7lz9"></dfn></video></progress>

               <rp id="r7lz9"></rp>

               <strike id="r7lz9"></strike><mark id="r7lz9"><th id="r7lz9"></th></mark>

               <dl id="r7lz9"><noframes id="r7lz9"><ruby id="r7lz9"></ruby><menuitem id="r7lz9"><th id="r7lz9"></th></menuitem>